Ljud från vindkraftverk
Program (Excel) för att beräkna ljudnivå runt vindkraftverk. Finns både för land- och havsbaserade anläggningar.

Programmen är utvecklade i samarbete och på uppdrag av med Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten.

Programmen är gratis.

Skicka beställning med mail med ditt namn, företag och telefonnummer till:  gunnar.lundmark@swipnet.se
 
 

Home