VÖverLjud8
Dataprogram för V-konsulter och Akustiker för beräkning av:

Överhörning mellan rum, via kanalsystem och överluftdon

Används av bl av Energo, ÅF-VVS Projekt

Spar tid.


·          Snabbt och enkelt. Makrostyrt Excel-program. Tydlig struktur.  Pedagogiskt upplagt. Kräver minimal upplärning. 

·          Fungerar samtidigt som checklista och utbildning. Vad måste ingå i ljudberäkningen?  Kvalitetssäkring.

·          Man erhåller god säkerhet med få parametrar. Spar tid.

·          Man kan räkna i tidigt skede på idéskiss.

·          Alla konstiga dB additioner utförs helt automatiskt och bekymmersfritt.

·          Ljudberäkning dokumenteras prydligt på 1 sida. Kvalitetssäkring.

·     Databaser ingår. Databaserna kan fyllas på av användaren. Man kan t ex lägga till de ljuddämpare som man använder mest. Utvecklingsbart.

·         Väl beprövat. Nöjda användare hos ledande V-konsulter. Konsultmässigt, snabbt och säkert.

Ring och boka demonstration! Gunnar Lundmark 08-751 58 30

 

Home