VKanalLjud8
Effektivt och snabbt dataprogram för V-konsulter och Akustiker för beräkning av:

Kanalburet buller från fläkt, flödesdon/spjäll samt slutdon. Även utomhusbuller.

Används av bl av Energo, Helenius, Incoord, J&W, Bo Lönners, Theorells, ÅF-VVS Projekt

Spar tid.


·          Snabbt och enkelt. Makrostyrt Excel-program. Tydlig struktur.  Pedagogiskt upplagt. Kräver minimal upplärning. 

·          Fungerar samtidigt som checklista och utbildning. Vad måste ingå i ljudberäkningen?  Kvalitetssäkring.

·          Man erhåller god säkerhet med få parametrar. Kanaler behandlas enl. schablon. Spar tid.

·          Man kan räkna i tidigt skede på idéskiss. Både inom- och utomhus.

·          Absorptionsarea, m2 Sabine, och efterklangstid beräknas enkelt. Alla konstiga dB additioner utförs helt automatiskt och bekymmersfritt.  

·          Analyser ingår. Beräknade nivåer jämförs med krav. Man ser direkt brister, för höga nivåer, i oktavband. Visar vilken bullerkälla som dominerar. 

·          Ljudberäkning dokumenteras prydligt på 1 sida. Kvalitetssäkring.

·          Databaser ingår. Databaserna kan fyllas på av användaren. Man kan t ex lägga till de ljuddämpare som man använder mest. Utvecklingsbart.

·          Väl beprövat. Nöjda användare hos ledande V-konsulter. Konsultmässigt, snabbt och säkert.

Ring och boka demonstration! Gunnar Lundmark 08-751 58 30

 

Home